Antal =
Cylinderdiameter =
mm
Kolvst.diameter =
mm
Slaglängd =
mm
Arbetstryck =
bar
Flöde =
l/min
Resultat
Areaförhållande =
 
Tryck
Drag
Regenerativt
Area
cm2
Volym
l
 
Tryck
Drag
Differens
Kraft
ton
Slagtid
sek
Hastighet
mm/sek
Returflöde
l/min