Flöde =
l/min
Tryck =
bar
Tot. verkningsgrad =
%
Resultat
Elmotoreffekt =
kW