Flöde =
l/min
Tryckfall =
bar
Resultat
Strypdiameter =
mm