Tanklängd =
m
Tankbredd =
m
Tankhöjd =
m
Omgivningstemp. =
°C
Tillförd effekt =
kW
Tid tillförd effekt =
hours
Resultat
Tid jämvikt =
hours
Jämviktstemp. =
°C
Temperatur =
°C